Sprawdź co możemy Ci zaoferować

Firma Cr-Consulting oferuje szeroką gamę usług doradczych, które pozwalają pod każdym względem na bezpieczne zrealizowanie inwestycji, produkcji oraz badań wyrobów budowlanych jak również pomoc w sprzedaży obiektu w zakresie wszelkiego rodzaju elewacji jak i pozostałych odmian ślusarki i stolarki otworowej.

Szczegółowy zakres naszych usług doradczych to:

 • doradztwo techniczne,
 • audyty budynków w procesie sprzedażowym, 
 • nadzorowanie inwestycji związanej z procesem projektowym i realizacyjnym elewacji budynku oraz innych elementów takich jak okna, drzwi ( w tym p-poż), świetliki, ekrany akustyczne itp.,
 • doradztwo przy wprowadzaniu indywidulanych rozwiązań technicznych,
 • opracowywanie dokumentacji jednostkowego zastawania w obiekcie,
 • opinie i ekspertyzy techniczne,
 • obliczenia i analizy cieplne zastosowanych rozwiązań w aspekcie montażu do elementów budynków,
 • przeprowadzanie procesów aprobacyjnych i certyfikacyjnych,
 • pomoc przy wdrożeniu i nadzorze Zakładowej Kontroli Produkcji,
 • nadzór nad badaniami laboratoryjnymi,
 • szkolenia.

Zakres naszych prac jest uzależniony od oczekiwań zleceniodawcy. Istnieje możliwość dostosowania zakresu prac indywidualnie dla każdego projektu. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą.

Obszary działalności

Firma CR- Consulting składa się z wykwalifikowanego zespołu specjalistów, którzy poprzez wieloletnią współpracę podczas realizacji kolejnych projektów badawczo rozwojowych (R&D) oraz inwestycyjnych rozwijali i doskonalili swoje kompetencje spełniając oczekiwania wymagających, ale jednocześnie świadomych końcowego efektu klientów.

Nasz obszar działalności odnosi się do usług wymienionych w ofercie i dotyczy zagadnień związanych z wyrobami budowlanymi takimi jak:

• elewacje oraz świetliki szklane,
• elewacje wentylowane,
• pozostałe okładziny ścian wewnętrznych i zewnętrznych – kamień, beton GRC itp.,
• drzwi zewnętrzne wejściowe, wewnętrzne wejściowe oraz wewnątrzlokalowe również w odmianach dymoszczelnych, p-poż. oraz wyjść ewakuacyjnych,
• łączniki budowlane i systemy zamocowań,
• montaż BiPV jak również instalacji wolnostojących,
• okna oraz witryny stałe,
• elewacje klinkierowe.

Parę słów o nas

Na czele zespołu stoi Cezary Rutkowski, który jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. W roku 2000 w jednej ze spółek projektowo-realizacyjnych podjął pracę jako technolog produkcji. W latach 2002 – 2004 pracował jako Inżynier Kontraktu w Dziale Realizacji. Kolejnym etapem w karierze zawodowej było objęcie stanowiska Kierownika Działu Realizacji, które to stanowisko piastował do roku 2006. Po  tym czasie awansował na stanowisko Zastępcy Dyrektora Technicznego ds. Rozwoju i Wdrożeń. Następnie objął  stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń. Już w tym okresie był autorem wielu patentów i zastrzeżeń, które pozwoliły spółce na zbudowanie przewag konkurencyjnych.

W roku 2010 rozpoczął pracę w jednej z największych spółek w kraju zajmujących się kompleksową realizacją elewacji i różnego rodzaju ślusarki otworowej pełniąc w niej funkcję Dyrektora Technicznego. W jego zakresie było prowadzenie nadzoru nad Działem Technicznym projektującym elewacje budynków, bezpośrednia odpowiedzialność za rozwój produktów w firmie w tym budżetowanie oraz analiza ich opłacalności, prowadzenia badań, współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, szkolenia wewnętrzne, uzyskiwanie aprobat technicznych, doradztwo techniczne dla klientów zewnętrznych, nadzór nad zakładową kontrola produkcji, prowadzenie audytów wewnętrznych,  opracowywanie produktów indywidulanych dla realizowanych kontraktów, uzyskiwanie opinii i opracowań eksperckich, zgłoszenia do UPRP.

Pozostałe najważniejsze osiągniecia to opracowanie nowych rozwiązań technicznych pod bieżące realizację w tym kilku patentów i kilkudziesięciu wzorów użytkowanych, które zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz EUIPO. Autor kilku artykułów do czasopism branżowych w zakresie elewacji wentylowanych i związanej z tym ochrony termicznej budynków.

W swej karierze zarządzał w bezpośredni lub pośredni sposób kilkudziesięcioma realizacjami elewacji budynków w zakresie projektowania, prefabrykacji oraz montażu w tym „zielonych obiektów” z certyfikacją LEED oraz BREEAM. W tym zakresie również odpowiadał za badania oraz dokumentację dopuszczającą indywidualne rozwiązania. Obecnie specjalizuje się również w systemach montażowych BiPV oraz instalacji fotowoltaicznych naziemnych.

Zapraszamy do kontaktu

tel.: +48 734 467 222 lub +48 608 154 718

cezary.rutkowski@cr-consulting.pl
czarekrutkowski@op.pl

CR-Consulting Cezary Rutkowski

Dźwierzno 16A, 09-410 Płock
NIP: 774-228-56-68
REGON: 363992954